Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. was established in 1995 in Qidong, China with a registered capital of $270 million and an innovative idea to have an effective role in energy management industry and decentralized power generation. We have continued our success story in domestic and international energy market through more than 150 subsidiaries, more than 500 expert R&D team members and enhanced Smart Grid and Smart Marketing Solutions.

hơn
hơn

Để biết thêm thông tin

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

Nếu bạn muốn có được thông tin mới nhất, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi