Công ty TNHH Năng lượng Giang Tô Linyang được thành lập năm 1995 tại Qidong, Trung Quốc với số vốn đăng ký 270 triệu USD và một ý tưởng sáng tạo để có vai trò hiệu quả trong ngành quản lý năng lượng và sản xuất điện phi tập trung. Chúng tôi đã tiếp tục câu chuyện thành công của mình trên thị trường năng lượng trong nước và quốc tế thông qua hơn 150 công ty con, hơn 550 thành viên nhóm R & D chuyên gia và Giải pháp tiếp thị thông minh và lưới thông minh nâng cao.

hơn
hơn

Để biết thêm thông tin

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

Nếu bạn muốn có được thông tin mới nhất, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi