Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. được thành lập vào năm 1995 tại Qidong, Trung Quốc với số vốn đăng ký là 270 triệu USD và một ý tưởng sáng tạo để có vai trò hiệu quả trong ngành quản lý năng lượng và phát điện phi tập trung.Chúng tôi đã tiếp tục câu chuyện thành công của mình trên thị trường năng lượng trong nước và quốc tế thông qua hơn 150 công ty con, hơn 500 thành viên nhóm R&D chuyên nghiệp và các Giải pháp Tiếp thị Thông minh và Lưới điện Thông minh nâng cao.

hơn
hơn