Company History

1995

Vào tháng 12 năm 1995, Công ty TNHH Điện tử Nam Thông Linyang (Qidong, Giang Tô) được thành lập

2004

Vào tháng 12 năm 2004, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Giang Tô Linyang được thành lập

2006

Vào tháng 12 năm 2006, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Linyang đã được niêm yết trên NASDAQ

2011,8,8

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2011, Linyang Electronics đã được niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán Thượng Hải với mã chứng khoán là 601222

2012.04

Vào tháng 4 năm 2012, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng tái tạo Giang Tô Linyang (Nam Kinh) được thành lập

2012.12

Vào tháng 12 năm 2012, Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng Giang Tô Linyang (Qidong, Giang Tô) được thành lập

2014,06

Vào tháng 6 năm 2014, công ty quang điện Giang Tô Linyang được thành lập

2015,08

Vào tháng 8 năm 2015, Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ lưới điện Giang Tô Linyang được thành lập

2015,09

Vào tháng 9 năm 2015, Linyang Group đã bắt đầu nắm giữ công ty ELGAMA của Litva với các đồng hồ thông minh phân phối mạng lưới toàn cầu.

2016.01

Vào tháng 1 năm 2016, Tên công ty đổi thành Linyang Energy

lịch sử1

Để biết thêm thông tin

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

Nếu bạn muốn có được thông tin mới nhất, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi