Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. е създадена през 1995 г. в Qidong, Китай с регистриран капитал от $270 милиона и новаторска идея за ефективна роля в индустрията за управление на енергията и децентрализираното производство на енергия.Ние продължихме нашата успешна история на вътрешния и международния енергиен пазар чрез повече от 150 дъщерни дружества, повече от 500 експертни членове на екипа за научноизследователска и развойна дейност и подобрени интелигентни мрежи и интелигентни маркетингови решения.

Повече ▼
Повече ▼