සීමාසහිත ජියැන්ග්සු ලිනියැන්ග් බලශක්ති සමාගම 1995 දී චීනයේ කිඩොං හි ඩොලර් මිලියන 270 ක ලියාපදිංචි ප්‍රාග්ධනයක් සහ බලශක්ති කළමනාකරණ කර්මාන්තයේ සහ විමධ්‍යගත විදුලිබල උත්පාදනයෙහි role ලදායී කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම සඳහා නව්‍ය අදහසක් සහිතව ආරම්භ කරන ලදී. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර බලශක්ති වෙළඳපොලේ අපගේ සාර්ථකත්වය අඛණ්ඩව උප සමාගම් 150 කට අධික සංඛ්‍යාවක්, ප්‍රවීණ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කණ්ඩායම් සාමාජිකයින් 550 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සහ වැඩිදියුණු කළ ස්මාර්ට් ජාල සහ ස්මාර්ට් අලෙවිකරණ විසඳුම් හරහා ලබා දී ඇත.

තවත්
තවත්

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න

ඔබට නවතම තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න