Η Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. ιδρύθηκε το 1995 στο Qidong της Κίνας με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 270 εκατομμυρίων δολαρίων και μια καινοτόμο ιδέα να διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο στη βιομηχανία διαχείρισης ενέργειας και στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας.Συνεχίσαμε την ιστορία επιτυχίας μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά ενέργειας μέσω περισσότερων από 150 θυγατρικών, περισσότερων από 500 ειδικών μελών της ομάδας Ε&Α και βελτιωμένων Smart Grid και Smart Marketing Solutions.

περισσότερο
περισσότερο