සමාගම් ඉතිහාසය

1995

1995 දෙසැම්බරයේදී සීමාසහිත නැන්ටොං ලින්යැන්ග් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සමාගම (කිඩොං, ජියැන්ග්සු) ආරම්භ කරන ලදී

2004

සීමාසහිත ජියැන්ග්සු ලිනියැන්ග් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සමාගම 2004 දෙසැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී

2006

2006 දෙසැම්බරයේ සීමාසහිත ලිනියැන්ග් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සමාගම නාස්ඩැක් හි ලැයිස්තුගත කරන ලදී

2011.8.8

2011 අගෝස්තු 8 වන දින, ලින්යැන්ග් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් 601222 කොටස් කේතය සමඟ ෂැංහයි කොටස් හුවමාරුවේ සාර්ථකව ලැයිස්තුගත කරන ලදී

2012.04

සීමාසහිත ජියැන්ග්සු ලිනියැන්ග් පුනර්ජනනීය බලශක්ති තාක්‍ෂණ සමාගම (නැන්ජින්) 2012 අප්‍රේල් මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී

2012.12

සීමාසහිත ජියැන්ග්සු ලිනියැන්ග් ලයිටිං ටෙක්නොලොජි සමාගම (කිඩොං, ජියැන්ග්සු) 2012 දෙසැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී

2014.06

2014 ජුනි මාසයේදී ජියැන්ග්සු ලිනියැන්ග් ඡායා වෝල්ටීයතාවය ආරම්භ කරන ලදී

2015.08

2015 අගෝස්තු මාසයේදී ජියැන්ග්සු ලිනියැන්ග් මයික්‍රෝ ග්‍රිඩ් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ලිමිටඩ් ආරම්භ කරන ලදී

2015.09

2015 සැප්තැම්බරයේදී, ලිනැන්ග් සමූහය ගෝලීය ජාලය බෙදා හරින ස්මාර්ට් මීටර සමඟ ලිතුවේනියා එල්ගාමා සමාගම පවත්වාගෙන යාම ආරම්භ කළේය.

2016.01

2016 ජනවාරි මාසයේදී සමාගමේ නම ලිනියැන්ග් බලශක්තියට වෙනස් කිරීම

history1

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න

ඔබට නවතම තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න
string (48) "/www/wwwroot/global.linyang.com/wp-content/cache"